Klacht, bezwaar, meer informatie

Klacht over behandeling door ambtenaar

Dien online een klacht in als u door een ambtenaar niet netjes bent behandeld.

Link

Bezwaar

Bent u het niet eens met een beslissing dan kunt u bezwaar maken.

Link

Stukken bezwaarprocedures

Hier vindt u de stukken van de bezwaarprocedures.

link

Wet openbaarheid van bestuur (WOB)

Kijk of u een verzoek om informatie kunt indienen.

link

Hergebruik overheidsinformatie

U kunt een verzoek indienen om overheidsinformatie te gebruiken voor andere doeleinden dan het oorspronkelijke doel.

link

Schadevergoeding

Schade door een ruimtelijk plan of voorzieningen in de openbare ruimte.

link

Te laat antwoord

Als wij te laat antwoorden kunt u gebruik maken van de regeling Dwangsom.

link

Geheimhouding persoonsgegevens

Als u niet wilt dat we uw persoonsgegevens aan andere instanties doorgeven.

link