Stadsvisie: praat mee over de toekomst van Capelle

Hoe houden we onze stad vitaal, veilig en blijven we ruimte geven aan wonen, werken, vervoer en samen leven? Voor nu en de komende jaren. De gemeenteraad is met u in gesprek gegaan over de toekomst van Capelle.

Een nog mooiere en betere stad, dat willen we in Capelle aan den IJssel. Daar past een nieuwe Stadsvisie bij. De huidige Stadsvisie is in 2012 vastgesteld en niet meer actueel. Om tot een nieuwe visie op de stad te komen is de gemeenteraad samen met u in gesprek gegaan.

De stad verandert door technologische en maatschappelijke ontwikkelingen steeds sneller op allerlei gebieden zoals duurzaamheid, mobiliteit, wonen en veiligheid. De gemeente wil de toekomst samen met u vorm geven en de plannen vastleggen in de Stadsvisie voor Capelle aan den IJssel. Een heldere en duidelijke kijk op onze stad, die de basis wordt voor het maken van keuzes voor de toekomst.

Wat vindt u belangrijk?

U weet als inwoner hoe het is om te wonen, leven en te werken in Capelle aan den IJssel. Daarom willen we weten wat u belangrijk vindt voor de toekomst in de wijk, de buurt en de stad. Wij willen weten welke onderwerpen u belangrijk vindt, zodat we de toekomst van Capelle als gemeente vorm kunnen geven. Hoe houden we onze stad vitaal, veilig en blijven we ruimte geven aan wonen, werken, vervoer en samen leven? Voor nu en in de komende jaren.

Data en locaties 

Op dinsdag 5 november spraken inwoners uit Oostgaarde en Middelwatering in het IJsselcollege met raadsleden. Inwoners uit Schollevaar en Schenkel spraken op maandag 18 november met raadsleden in het Huis van de Wijk in Schollevaar. En op woensdagavond 27 november gingen inwoners uit de wijken 's-Gravenland, Capelle-West, Rivium en Fascinatio in de OBS West met raadsleden in gesprek. De laatste bijeenkomst op zaterdag 7 december was voor heel Capelle in de Bibliotheek.

Benieuwd wat er gezegd is door uw mede-Capellenaren?

Bekijk de filmpjes op YouTube:

3 Thema's

Tijdens iedere bijeenkomst vonden er gesprekken plaats rond drie thematafels: veilige stad, ruimte en de stad en vitale stad. 

Thema 1: Vitale Stad

 • In een vitale stad voelen bewoners zich verantwoordelijk voor elkaar. Wat is daarvoor nodig?
 • In een vitale stad doen bewoners actief mee. Hoe gaan we dat de komende jaren doen?
 • In een vitale stad nodigt de leefomgeving uit tot ontmoeten, bewegen en sporten. Hoe ziet dat er in de toekomst uit?
 • Vitaal is ook voorbereid zijn op veranderingen in de maatschappij. Welke veranderingen ziet u op ons afkomen en hoe moeten we daarop inspelen of voorbereid zijn?

Thema 2: Ruimte en de stad

 • Hoe wilt u wonen als u aan de toekomst denkt? Sluit dat aan bij wat we nu hebben?
 • Welke voorzieningen in uw omgeving zijn en blijven belangrijk?  
 • Hoe ziet uw vervoer, het verplaatsen, er in de toekomst uit? Wat is daarvoor nodig?
 • Hoe stimuleren we de economie voor een sterke toekomst van Capelle? Moeten we inzetten op meer grote bedrijven of meer op kleinschalige bedrijvigheid?

Thema 3: Veilige Stad

 • Wat is nodig om een veilige wijk en stad te houden in de toekomst?
 • Het klimaat is grilliger en er zijn meer hete en natte perioden. Wat moet er in uw wijk gebeuren en wie pakt dat op?
 • Mogelijk neemt het autogebruik de komende jaren als gevolg van meer bewoners nog toe. Hoe houden we rekening met een verkeersveilige stad en wijken?

Hoe gaat het verder?

Wij vragen uw mening en nemen uw belangen en standpunten mee bij het maken van de Stadsvisie. De inbreng van de Capellenaren tijdens de Stadsgesprekken gebruiken we bij het samenstellen van de Stadsvisie, de Capelse omgevingsvisie. Ook de vastgestelde besluiten van de gemeenteraad (zoals bestemmingsplannen, gebiedspaspoorten en programmalijnen (duurzaamheid, economie), opbrengsten uit burgerpanels en de wijkbe­zoeken van het college, het stadsfestival) worden meegenomen.

Daarnaast praat de gemeente met de besturen van de WijkOverlegPlatforms over de opgaven in de wijk en met jongeren (jongerenconferentie), regionale en lokale partners over de toekomst van Capelle. Ook denken de leden van het burgerpanel mee, de kinderen van het kindercollege en de Capelse Jeugdraad. Juli 2019 hebben ondernemers, maatschappelijke instellingen en stichtingen, tijdens het Stadsfestival ‘Welkom in de toekomst van Capelle aan den IJssel’, meegedacht over onderwerpen die belangrijk zijn voor Capelle aan den IJssel.

Komend voorjaar bespreekt de gemeenteraad de concept-Stadsvisie. Rond de zomer van 2020 neemt de gemeenteraad een definitief besluit over de Stadsvisie. Dan weten we wat we samen belangrijk vinden voor Capelle de komende jaren. Voor de stad, voor de wijken en buurten.

Blijf op de hoogte

Volg het nieuws over de Stadsvisie:

Voor vergaderingen en vergaderstukken over de Stadsvisie kijkt in de Raadskalender.

Meer informatie?

Laatste nieuws over Stadsvisie:

 • Terugkoppeling Stadsfestival

  Heel veel mensen weten veel van Capelle. Dat was goed te zien tijdens het Stadsfestival 'Welkom in de toekomst van Capelle aan den IJssel' dat op 1 juli jl. plaatsvond in het cultuurpodium CAPSLOC. De resultaten van deze dag komen te staan in de stadsvisie die gemaakt wordt over de toekomst van Capelle. Er is een grote mate van betrokkenheid bij de stad en de toekomst van de stad. Dit kwam terug in alle gesprekken tijdens de dag.

 • Video Stadsfestival

  Heel veel mensen weten heel veel van Capelle. Dat was goed te zien tijdens het Stadsfestival ‘Welkom in de toekomst van Capelle aan den IJssel’ dat op 1 juli 2019 plaatsvond in het Cultuurpodium Capsloc. Er waren ondernemers, winkeliers, mensen van maatschappelijke organisaties en instellingen, wijk- en of buurtverenigingen. Zie hier een samenvatting van de dag.

 • Informatieblad Stadsvisie: Capellenaren

  Wat algemene feiten over de inwoners van Capelle:

 • Informatieblad Stadsvisie: Stad en ruimte

  Wat algemene feiten over de woonruimte en woonomgeving van Capellenaren:

 • Informatieblad Stadsvisie: Veilige stad

  Hoe ervaren Capellenaren de veiligheid in hun buurt? Een paar feiten op een rij:

 • Informatieblad Stadsvisie: Vitale stad

  Hoe gezond vinden Capellenaren zichzelf? Hoe waarderen ze hun sociale contacten en hoe sterk is hun financiële positie?