Stukken bezwaarprocedures

Hier vindt u de stukken van de bezwaarprocedures die openbaar behandeld worden door de Algemene Kamer van de commissie bezwaarschriften.

Hoorzittingen 29 september

De commissie vergadert op 29 september 2020 middels videoconferencing. De  volgende bezwaarschriften worden behandelt:

  1. 12.30 uur: afwijzen urgentieverklaring (besloten);
  2. 13.15 uur: sluiting woning (besloten);    
  3. 14.00 uur: sluiting woning (besloten);    
  4. 14.45 uur: afwijzen aanvraag briefadres (besloten);
  5. 15.15 uur: omgevingsvergunning bouwen berging/garage Bermweg (openbaar).

Vanwege de coronamaatregelen zijn de zittingen niet toegankelijk voor publiek. Wel zijn de stukken te van de openbare zittingen hieronder te raadplegen.