Burgerinitiatief

Wilt u dat de gemeenteraad een door u aangedragen onderwerp bespreekt in de raadsvergadering? Maak dan gebruik van het burgerinitiatief. De gemeente adviseert daarbij om informatie in te winnen bij de raadsgriffier voordat u een burgerinitiatief opstart.

Voorwaarden

Uw aanvraag voor een burgerinitiatief moet aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • U bent minimaal 16 jaar, woonachtig in Capelle aan den IJssel en voldoet (met uitzondering van de leeftijd) aan de eisen van kiesrecht van de gemeenteraad.
  • Uw voorstel wordt ondersteund door minimaal 50 personen. 
  • Het aan te dragen onderwerp behoort tot de bevoegdheid van de raad. 

De gemeenteraad heeft een kaderstellende rol. Dat betekent dat onderwerpen die betrekking hebben op de inhoud van het beleid worden afgehandeld door het college van burgemeester en wethouders. In dat geval kunt u volstaan met een geschreven brief (zonder 50 handtekeningen) gericht aan het college of gebruikmaken van het spreekuur van het college.

Indienen burgerinitiatief

Maak bij het indienen van uw verzoek voor een initiatiefvoorstel gebruik van onderstaande formulieren: