Mevrouw H.A. Groenendijk - De Vries - raadslid ChristenUnie

Mw. H.A. Groenendijk - De Vries raadslid ChristenUnie

ChristenUnie

E-mail: h.a.groenendijk@capelleaandenijssel.nl  
Twitter: @Hildedvrs

Andere functies:

  • Afdelingsleider/docent economie GSR te Rotterdam (VO) (betaald)
  • Voorzitter Raad van Toezicht LEV-WN te Alphen aan den Rijn (betaald)
  • Voorzitter Auditcommissie (onbetaald) 
  • Lid Algemeen Bestuur van Gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Hitland (onbetaald)