Toegankelijkheid

Deze toegankelijkheidsverklaring is voor het laatst aangepast op 11 september 2019.

Gemeente Capelle aan den IJssel wil zo snel mogelijk volledig voldoen aan de toegankelijkheidseisen van DigiToegankelijk.nl op niveau AA. Voldoen aan deze standaard maakt onze website onder andere gebruiksvriendelijker en beter toegankelijk voor verschillende doelgroepen.

Deze verklaring geldt voor de website(s):

  1. https://www.capelleaandenijssel.nl (hoofdwebsite)

Aanpak om de toegankelijkheid van onze website te bevorderen

Wij hebben de volgende maatregelen genomen om naleving van de toegankelijkheidseisen te bevorderen:

  • Automatische toetsen: Wij laten onze website regelmatig toetsen door een automatische toetstool.
  • Periodieke interne controle: Onze redactie voert periodiek tussentijdse controles uit op de content.

Deze toegankelijkheidsverklaring bij relevante updates worden aangepast.

Extra toelichting

De gemeente Capelle aan den IJssel werkt via software (SiteImprove) en het aanstellen van een adviseur toegankelijkheid aan het optimaliseren van de website.
We werken aan toegankelijkheid van alle webpagina's en pdfs op de volgende gebieden:

  • techniek: vooral html- en css-code
  • vormgeving: vooral contrast 
  • redactie: taalniveau, taalfouten, niet werkende links etc.

Begin september 2019 was de SiteImprove score voor Capelle aan den IJssel gemiddeld boven de 90 punten (van de 100) terwijl de benchmark van de Nederlandse gemeenten rond de 70 ligt. De website van IJsselgemeenten scoort daar nog boven. Onder aan deze pagina kunt u het rapport van SiteImprove downloaden.

Voor de online formulieren van https://eloket.ijsselgemeenten.nl/formulier/nl-NL/Capelle is op 29 oktober 2018 een onderzoek naar de toegankelijkheid uitgevoerd door Stichting Accessibility. Naar aanleiding van dit onderzoek wordt de site aangepast.

Video / kaarten

Voor het insluiten (embedden) van een video of een kaart (bijvoorbeeld Google Maps) maken we af en toe een uitzondering als we vinden dat de informatie te complex is om alleen via tekst te communiceren. Wel zorgen we er altijd voor dat er een toegankelijke alternatief is voor de video or kaart in de vorm van tekst of en een pdf. 

Probleem met de toegankelijkheid van deze website?

Als u ondanks de maatregelen die wij al hebben genomen een toegankelijkheidsprobleem ervaart op onze website, laat het ons dan weten. Bekijk onze contactgegevens.

We werken aan het contrast van onze website. Heeft u nu problemen met het contrast, raden we u de volgende oplossingen aan:

Te downloaden: