Coronavirus

De landelijke aanpak van corona heeft goed gewerkt om de gevolgen van het virus onder controle te krijgen. Het risico is zeker nog niet weg, maar als we ons aan de belangrijkste maatregelen houden, komt er wel stapsgewijs meer ruimte. Het kabinet presenteerde op 6 mei een plan om stap voor stap maatregelen te versoepelen. Zo gaan scholen in het basisonderwijs, inclusief het speciaal (basis)onderwijs, de dag- en gastouderopvang weer open. Ook bibliotheken mogen hun deuren weer openen. We kunnen (onder voorwaarden) weer buiten sporten en het uitoefenen van de meeste contactberoepen is weer mogelijk. Een overzicht vindt u op de website van de Rijksoverheid.

We hebben elkaar nog steeds nodig om de uitbraak van dit virus te verslaan. Hiervoor is het en blijft het belangrijk om je sociale contacten te beperken. Houd gepaste afstand (1,5 meter) van elkaar en blijf de algemene hygiënemaatregelen in acht nemen. Houd oog voor elkaar en zorg voor elkaar en vooral voor de kwetsbare onder ons. De website corona.steffie.nl van de Rijksoverheid legt op eenvoudige manier uit wat het coronavirus is en wat de maatregelen zijn.

Ook in Capelle volgen we de maatregelen op en zijn alle geplande bewonersbijeenkomsten en WOP-vergaderingen verschoven naar een later moment. De rechtswinkel in het gemeentehuis is vanwege de aangepaste openingstijden voorlopig gesloten. Het gemeentehuis zelf blijft beperkt en op afspraak open voor Capellenaren. De gemeenteraadsvergadering vindt digitaal plaats. Op www.capelleaandenijssel.nl/gemeenteraad kunt u in de raadskalender de vergaderstukken, notulen en besluitenlijsten inzien. De vergadering is gelijktijdig te bekijken via www.capelleaandenijssel.raadsinformatie.nl en www.capelleaandenijssel.nl/raadlive. De vergadering wordt live uitgezonden en ondertiteld. U kunt de vergadering ook terugluisteren en terugkijken via de raadskalender. 

We hebben voor u een lijst opgesteld aan de hand van belangrijke onderwerpen. Bij deze onderwerpen vindt u informatie, handige links naar websites of contactgegevens van organisaties die meer informatie hebben en/of u verder kunnen helpen.

Gemeentelijke dienstverlening

Gemeentehuis/Publieksbalies

De openingstijden van het gemeentehuis en de balies van Publiekszaken zijn aangepast. Voor het aanvragen of vernieuwen van uw rijbewijs (als de geldigheid binnen 1 maand verloopt), zeer dringende aanvragen van paspoort of ID-kaart of het doorgeven van een geboorte of overlijden maakt u een afspraak. Op werkdagen zijn wij telefonisch bereikbaar tussen 8.00 uur en 17.00 uur. Wilt u een rijbewijs, paspoort of ID-kaart op komen halen? Dan bent u zonder afspraak welkom tijdens de aangepaste openingstijden.

Online aanvragen
Heeft u een akte, uittreksel of ander product nodig kijk dan op deze website of u dit digitaal aan kunt vragen. Heeft u hulp nodig bij het online aanvragen? Neem dan contact met ons op via één onze social media kanalen Facebook of Twitter. U kunt ook gebruik maken van het contactformulier of ons bellen via 14010.

Balie Sociale Zaken IJsselgemeenten

De balie van Sociale Zaken IJsselgemeenten is dicht. De informatielijn van Sociale Zaken helpt u graag per telefoon of e-mail. Blijkt dat het echt nodig is dat we u persoonlijk spreken? Dan maken we daarvoor een afspraak. Bel de informatielijn van Sociale Zaken op nummer: 010 - 284 84 57 op werkdagen tussen 8.00 en 12.00 uur. Of mail naar socialezaken@ijsselgemeenten.nl.

Ook vindt u veel informatie en formulieren op www.ijsselgemeenten.nl

Belastingen

Heeft u de gemeentelijk belastingen nog niet betaald?  Dan hoeft u nu geen boete te betalen. U ontvangt een kosteloze herinnering.

Fietsenstallingen

Er is tijdelijk geen bewaking aanwezig bij de gemeentelijke fietsenstallingen bij winkelcentrum De Koperwiek/metrostation Capelle-Centrum en bij winkelcentrum/metrostation De Terp. Wel kunt u tijdens de normale openingstijden op eigen risico gebruik maken van de fietsenstalling.

Milieustraat 

Het is erg druk bij milieustraat. Kom alleen naar de milieustraat als het echt noodzakelijk is. Er wordt maar een beperkt aantal auto’s tegelijk toegelaten, de wachttijd kan dus oplopen. De openingstijden zijn van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 16.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur. Bij de milieustraat gelden dezelfde landelijke maatregelen: houd 1,5 meter afstand tot elkaar en kom met gezondheidsklachten als verkoudheid, keelpijn, koorts en hoesten niet naar de milieustraat.

Trouwen of partnerschapsregistratie

Geplande huwelijken of geregistreerd partnerschap in het gemeentehuis gaan in aangepaste vorm door. Het maximaal aantal gasten tijdens de ceremonie bij een:

  • kosteloos huwelijk of geregistreerd partnerschap: 4 personen, dit zijn het bruidspaar en 2 getuigen
  • betaald huwelijk of geregistreerd partnerschap: 10 personen, dit zijn het bruidspaar en 8 gasten (inclusief de getuigen)

Wij begrijpen dat de ceremonie  er heel anders uit gaat zien dan dat u voor ogen had. Voor uw en onze veiligheid zijn wij echter genoodzaakt deze maatregelen te nemen. Als u uw huwelijk of geregistreerd partnerschap wil verzetten, neemt u dan telefonisch contact op via 14010 of stuur een email.  

Zorgpersoneel en personeel dat werkt aan vitale processen

Noodopvang voor kinderen in Capelle

Heeft u kinderen en werkt u in een cruciaal (belangrijk) beroep? Of heeft u een beroep dat bijdraagt aan de vitale processen? Dan kunt u gebruik maken van noodopvang. De noodopvang wordt in Capelle geregeld door de gemeente en uitgevoerd door professionele partijen.

Landelijke vastgestelde lijst met cruciale beroepen

Er was in Nederland al een lijst met beroepen die te maken hebben met vitale processen. De Rijksoverheid heeft vanwege de huidige coronacrisis deze lijst aangevuld met andere cruciale beroepen. Het overzicht hiervan vindt op de website van de Rijksoverheid.

Opvang voor kinderen met ouders in cruciale beroepen

Staat uw beroep op de lijst met cruciale beroepen of heeft u een beroep dat bijdraagt aan de vitale processen? Dan kunt u gebruik maken van dagopvang voor baby’s, peuters en kinderen die op een basisschool staan ingeschreven. Ook als u vanwege een cruciaal beroep in de avond, nacht en in de weekenden opvang nodig heeft, is er voor baby’s, peuters en kinderen in de basisschoolleeftijd nacht- en weekendopvang beschikbaar.

Alle noodopvang wordt uitgevoerd door professionele partijen. Er zijn geen extra kosten voor ouders of verzorgers. U kunt ook gebruik maken van de opvang als u eerder nog geen gebruik maakte van kinderopvang. 

Aanmelding voor noodopvang in Capelle

Woont u in Capelle en komt u vanwege uw beroep in aanmerking voor noodopvang? Neemt u dan contact op met de gemeente via onderwijsenopvang@capelleaandenijssel.nl.

Heeft u vragen over de noodopvang of wilt u uw aanmelding liever telefonisch doorgeven? Bel ons dan op 010 - 284 81 42. Wij zijn van maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 tot en met 17.00 uur bereikbaar. 

Komt uw kind/komen uw kinderen in aanmerking voor noodopvang dan wordt u zo snel mogelijk doorverwezen naar een kinderopvangorganisatie die de opvang biedt.

Hulp voor ouderen en kwetsbaren

Heeft u hulp nodig?

U kunt in Capelle contact opnemen met Welzijn Capelle via telefoonnummer 010 - 707 49 00 of stuur een e-mail met uw hulpvraag. Buiten kantooruren, in het weekend en op feestdagen kunnen Capellenaren contact opnemen met de Luisterlijn. Bel 0900 - 0767 (landelijk nummer) of 010 - 436 23 23 (alleen lokale kosten).

Welzijn Capelle en Voedselbank Capelle stellen tijdelijk voedselpakketten ter beschikking voor mensen die zelf niet in staat zijn een winkel te bezoeken. 

Het Rode Kruis heeft een hulplijn geopend voor mensen die in quarantaine of thuisisolatie zitten in verband met het coronavirus. Wie hulp zoekt, kan vanaf maandag 16 maart het nummer 070 - 445 58 88 bellen.

Om psychisch kwetsbare mensen te ondersteunen, organiseert MIND op werkdagen van 11.00 tot 16.00 uur een livestream via hun YouTube-kanaal. De website van MIND is uitgebreid met een corona-pagina met informatie over psychische problemen die nu kunnen verergeren.

Wilt u hulp bieden?

Het Rode Kruis heeft een aantal tips opgesteld met wat u kunt doen voor ouderen en kwetsbaren.

Iedereen die meer wil dan ‘een oogje in het zeil houden bij de buren’ kan zich aanmelden op de vrijwilligersvacaturebank van Welzijn Capelle www.capelledoet.nl. Het VIP (VrijwilligersInformatiePunt) van Welzijn Capelle houdt bij waar vrijwillige inzet het hardste nodig is. U kunt ook bellen naar  010 - 264 02 20.

Samen tegen eenzaamheid

We werken samen met partners in de stad om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Veel organisaties hebben het activiteitenaanbod moeten aanpassen. Dit vraagt een grote inspanning en de nodige creativiteit. Er ontstaan hele waardevolle initiatieven. Vaak zijn dit activiteiten die raken aan ontmoeten en eenzaamheid. Of sterker nog, zorgen voor nieuwe ontmoetingen. Regelmatig delen wij deze initiatieven via deze nieuwsbrief.

Heeft u ook een initiatief of bent u op zoek naar samenwerking?

Heeft u ook een initiatief dat u in deze nieuwsbrief wilt plaatsen, of zoekt u samenwerking bij het uitvoeren van uw plan? Stuur dan een korte mail met toelichting en uw eventuele verzoek aan f.van.der.perk@capelleaandenijssel.nl en d.keers@capelleaandenijssel.

Hulp voor ondernemers

In Capelle

Uitstel betaling gemeentelijke belastingen

Komt u door het coronavirus in de problemen dan mag u de gemeentelijke belastingen later betalen. Eigenaren van hotels hoeven geen toeristenbelasting te betalen. Marktkooplieden hoeven de komende maanden geen marktgeld te betalen. Deze maatregelen gelden voorlopig tot 1 juli 2020.

Bent u ondernemer in Capelle aan den IJssel en heeft u door de coronamaatregelen problemen met het betalen van:

  • Uw belastingaanslag gemeentelijke belastingen neemt u dan contact op via telefoonnummer: 14010

Overige gemeentelijke facturen

Bent u ondernemer in Capelle aan den IJssel en heeft u door de coronamaatregelen problemen met het betalen van:

  • Een gemeentelijke factuur neemt u dan via e-mail contact op met onze debiteurenadministratie

Oproep eigenaren van winkelcentra en commercieel vastgoed

Vorige week (25 maart) heeft het college een brief verzonden aan eigenaren van winkelcentra en commercieel vastgoed. In deze brief informeren zij  hen waar zij voor informatie terecht kunnen en welke maatregelen er vanuit de gemeente zijn. Ook roepen zijn hen op om vooral coulant te zijn naar hun huurders.

Bijeenkomsten afgelast

Alle bijeenkomsten met meer dan 100 deelnemers zijn afgelast. Dit geldt ook voor de ondernemersbeurs van 7 april. Een nieuwe datum volgt. Kijk op www.enc-capelle.nl voor meer informatie.

Contact team Economische Zaken?

Heeft u vragen neemt u dan contact op met het Team Economische Zaken via e-mail: ondernemersloket@capelleaandenijssel.nl. Een fysieke afspraak is op dit moment niet mogelijk.

Tozo: Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers

Ondernemers met dringende financiële problemen door de maatregelen tegen corona kunnen de Tozo aanvragen. De Tozo is een uitkering voor levensonderhoud en/of een lening voor bedrijfskapitaal. Sinds 3 april staat het aanvraagformulier op de website van het Regionaal Bureau Zelfstandigen (RBZ) van de gemeente Rotterdam. Ondernemers uit Capelle kunnen daar hun aanvraag doen. Op de website vindt u veel antwoorden op vragen en de laatste informatie. Kijk voordat u belt of mailt naar RBZ of uw vraag erbij staat.

Ga naar de website van het Regionaal Bureau Zelfstandigen 

De Tozo-regeling vervangt de versnelde aanvraagprocedure uitkering levensonderhoud (Bbz) van RBZ. Heeft u tussen 16 maart en 3 april een aanvraag gedaan via de versnelde procedure? Dan hoeft u géén nieuwe aanvraag te doen voor de Tozo-regeling. 

Door de maatregelen rondom het coronavirus heeft het RBZ het erg druk. Zij doen hun uiterste best iedereen zo snel mogelijk te helpen.

Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

De overheid heeft de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) ingevoerd. Daarmee worden werkgevers die minder omzet hebben door het coronavirus geholpen. Werkgevers kunnen met de NOW werknemers in dienst houden en hun loon doorbetalen. Het UWV behandelt de aanvragen.

U vindt meer informatie over de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) op de site van het UWV.

Kijk voor meer corona - informatie op de website van het UWV.

Benieuwd welke coronaregelingen u kunnen helpen

Met de coronacalculator op www.coronacalculator.nl kunt u berekenen welke coronaregelingen uw onderneming kunnen helpen. U krijgt direct inzicht in de relevante steunregelingen van overheden en financiële instellingen.

De calculator is een initiatief van VNO-NCW en MKB -Nederland.

Meer informatie en veel gestelde vragen

Op de site van de Kamer van Koophandel en de Rijksoverheid staat veel informatie en vindt u het antwoord op uw vragen over ondernemen tijdens de corona-crisis.

Hulp voor de kunst- en cultuursector

Gevolgen maatregelen voor Capelse kunst- en cultuursector

Het kabinet presenteerde op 6 mei een plan om stap voor stap de maatregelen te versoepelen. Dit heeft ook invloed op culturele instellingen zoals het museum en het theater. Zij mogen vanaf 1 juni de deuren weer openen onder bepaalde voorwaarden. Ze moeten hierbij zorgen dat er 1.5 meter afstand gehouden kan worden en er maximaal 30 personen (inclusief personeel) aanwezig zijn.

Ook de bibliotheken mogen weer open. De bibliotheek in het centrum van Capelle opent vanaf 2 juni de deuren weer voor bezoekers. Kijk voor meer informatie hierover op de website van de bibliotheek. 

Gemeentelijke subsidie voor kunst en cultuur

Alle culturele organisaties die subsidie krijgen van de gemeente Capelle aan den IJssel hebben een brief ontvangen. Hierin is hen onder andere gevraagd om evenementen of samenkomsten in de genoemde periode aan te passen, te verplaatsen of te annuleren. De gewijzigde situatie kan van invloed zijn op de subsidie die de organisatie krijgt. Het is daarom belangrijk om de drie mogelijke opties en de gevolgen daarvan door te spreken met een medewerker van de gemeente. Hiervoor stuurt u een bericht naar: subsidiezakensamenleving@capelleaandenijssel.nl.

Landelijke steunmaatregelen

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) neemt maatregelen om bedrijven, (culturele) instellingen, kunstenaars en ondernemers te helpen. Op de site van de Rijksoverheid leest u welke maatregelen Minister van Engelshoven heeft genomen voor de culturele en creatieve sector. 

Een aantal punten uitgelicht:

  • Met de campagne ‘Bewaar je ticket, geniet later’ slaan culturele organisaties de handen ineen en roepen bezoekers op hun ticket te bewaren tot de deuren weer opengaan. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap steunt deze ticketregeling.
  • Ondernemers en zzp’ers in de culturele sector die door de coronacrisis in acute financiële problemen komen, kunnen in aanmerking komen voor tijdelijke ondersteuning voor zelfstandige ondernemers (Tozo). U vind hierover meer informatie onder 'Hulp voor ondernemers' op deze webpagina.
  • De cultuursector kan ook aansluiten op andere generieke maatregelen zoals de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) en de regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS). De NOW helpt werkgevers met minder omzet door het coronavirus om werknemers in dienst te kunnen houden en hun loon door te betalen. Via de TOGS kan een eenmalige tegemoetkoming van €4000,- worden aangevraagd.
  • Verder gelden er een aantal sectorspecifieke maatregelen, welke minister Van Engelshoven aankondigde in haar brief aan de Tweede Kamer op 27 maart. In een tweede brief op 15 april werd bovendien bekendgemaakt dat er door het kabinet 300 miljoen extra beschikbaar wordt gesteld om het leed voor de culturele sector te verzachten.

De situatie na 1 juni

Het versoepelen van maatregelen kan alleen als het virus onder controle blijft. De 1,5 meter afstand blijft altijd van kracht. Als het echt nodig is, dan kan en moet een besluit om meer ruimte te geven weer worden teruggedraaid. Net als premier Rutte, adviseren wij u ook om hier rekening mee te houden. Aan alle organisaties die subsidie van de gemeente krijgen daarom het advies: doe geen uitgaven totdat u zeker weet dat uw activiteit doorgaat. Wij vragen u om hier verstandig mee om te gaan en uw verantwoordelijkheid te nemen. Indien nodig denken wij graag met u mee.

Geld

In de IJssel- en Lekstreek van 22 april zit een Geldkrant corona.

Weekmarkt

Vanaf donderdag 28 mei is de Capelse weekmarkt weer helemaal open. Alle vertrouwde kramen met levensmiddelen, bloemen en non-food staan onder de metrobaan en het Stadsplein.Vanwege de veiligheid voor bezoekers en marktkooplieden staan de kramen verder uit elkaar. Ook is er een verplichte looproute en houdt u zich aan de 1,5 mtr afstand. Is het druk op de markt? Kom dan op een ander moment terug. Lees hier het nieuwsbericht over de markt.

Sportactiviteiten in de buitenlucht voor minderjarigen

Sinds 28 april mogen kinderen onder de 12 jaar weer buiten sporten. Ook jongeren van 13 tot en met 18 jaar mogen vanaf 11 mei onder begeleiding weer buiten sporten met elkaar, maar dan met 1,5 meter afstand ertussen.

Dat betekent dat de Sport & Beweegcoaches van Sportief Capelle weer de wijk in gaan om wijksport aan te bieden aan de kinderen.

Kijk op de website van Sportief Capelle voor meer informatie. 

Rechtswinkel

Het spreekuur van de Rechtswinkel in Capelle vindt voorlopig telefonisch plaats. Bent u inwoner van Capelle aan den IJssel en heeft u een vraag voor de rechtswinkel? Dan kunt u deze stellen via e-mail: rechtswinkelcapelleadijssel@gmail.com, vermeld in uw mail ook uw naam, adres en telefoonnummer. Medewerkers van de rechtswinkel nemen op de eerstvolgende maandag tussen 18.00 en 19.30 uur contact met u op. 

Meer informatie

Voor meer informatie, veel gestelde vragen en actuele informatie verwijzen wij u naar de website van het RIVM. Of bel met het landelijke publieksinformatienummer 0800 – 1351 (dagelijks bereikbaar tussen 8.00 en 20.00 uur). Ook de GGD Rotterdam heeft een callcenter beschikbaar. Dit is op maandag tot en met vrijdag bereikbaar op het telefoonnummer 010-443 80 31.

Informatie over de coronamaatregelen in andere talen vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Nieuwsberichten gemeente Capelle aan den IJssel

Volg hier het laatste nieuws van de gemeente Capelle aan den IJssel over het Coronavirus.