Commissie bezwaarschriften (09-10-2019)

Deze commissie vergadert op dinsdag 15 oktober 2019, in het gemeentehuis. Zij behandelt de volgende bezwaarschriften:

  • 14.35 uur: bezwaar tegen uitbreiding IJsselland ziekenhuis;
  • 15.15 uur: bezwaar tegen tijdelijke uitbreiding de Horizon;
  • 16.00 uur: bezwaar tegen afwijzing bouwstop Allsafe mini opslag en toepassen excessenregeling.                      

Vanaf vandaag kan iedereen de stukken over deze bezwaarschriften inzien bij het klantcontactcentrum van het gemeentehuis (zie wegwijzer).